Englishشرکت نفت دلوار افزار کیش با توجه به ماموریت سازمانی، توسعه برای زندگی بهتر را آرمان خود قرار داده و در این راستا در صدد است تا با ایجاد محیطی ایمن و عاری از آلودگی، تمامی حوادث و اثرات سوء بر افراد، محیط زیست و تاسیسات را حذف و با بهبود فرایندها تولید محصولات منطبق را تضمین نماید.

رویکرد ما:

در جهت توسعۀ پایدار، ارتقاء رشد و بالندگی نیروی انسانی، افزایش بهره وری بر مبنای اقتصاد سبز و ارتقاء سطح رضایت ذی نفعان می باشد.   

تعهدات ما:

-در الویت قرار دادن موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست در صنعت پتروشیمی

- تدوین سیاستها، اصول و الزامات مرتبط با نظام یکپارچۀ سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست

- ایجاد نگرش جدید و فضای ارتباطی باز و سازنده بین مدیران، کارکنان و عموم جامعه

- تخصیص منابع مالی، انسانی و سازمانی مورد نیاز

- رعایت قوانین و مقررات ملی و بین المللی

- استفادۀ بهینه از انرژی و منابع

-ارزیابی عملکرد فرآیندها و برنامه ها به منظور بهبود مستمر سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست

-حمایت از تحقیقات کاربردی در صنعت پتروشیمی با استفاده از محققین متخصص

-ارائۀ آموزشهای لازم و فن آوریهای جدید به صورت مستمر

-شناسائی، ارزیابی، حذف و یا کنترل مؤثر مخاطرات در شرایط معمول، تغییر و بحران

- مشارکت دادن همۀ ذی نفعان اعم از کارکنان، مشتریان، پیمانکاران و غیره در جهت بهبود مستمر سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست

-توجه به تغییرات داخلی و بین المللی و اعمال مدیریت تغییر در کلیه فرآیندها

منابع انسانی مهمترین سرمایه دلوار افزار کیش است و وظیفه همه ما صیانت از این سرمایه الهی است .
شرکت نفت دلوار افزار کیش هماهنگ با جهت گیری های راهبردی خویش در راستای تحقق نظام تحول شرکت سلامتی و ایمنی منابع انسانی، این ارزشمند ترین سرمایه سازمان را از اولویت های اساسی خود دانسته و به عنوان یکی از صنایع عمده تولیدی کشور ارتقاء نظام بهداشت حرفه ای و ایمنی در شرکت و ترویج این نظام در کشور را از رسالت های خود می داند و در این راستا خط مشی و برنامه های خود را تدوین می نماید.
مدیریت شرکت نفت دلوار افزار کیش ضمن اعلام تعهد خود به این خط مشی، مشارکت کلیه کارکنان، و سایر ذینفعان را جهت تحقق آن ضروری دانسته و اعلام می نماید:
- در همه واحدها و جنبه های ایمنی و بهداشتی به منظور کاهش خطرات و بهبود شرایط ایمنی و بهداشتی اهداف بلند مدت و کوتاه مدت کمی تدوین می گردد.
- از کلیه قوانین و مقررات ملی مرتبط با فعالیت خود تبعیت نموده و عملکرد سازمان های موفق در این زمینه را سرلوحه کار های خود قرار می دهیم.
- از طریق آموزش کافی و مناسب نسبت به افزایش آگاهی کارکنان در خصوص چگونگی انجام صحیح و ایمن کارها اقدام نمائیم.
- از کلیه قوانین و مقررات ملی مرتبط با فعالیت خود تبعیت نموده و عملکرد سازمانهای موفق در این زمینه را سرلوحه کارهای خود قرار می دهیم.
- از طریق آموزش کافی و مناسب نسبت به افزایش آگاهی کارکنان در خصوص انجام صحیح و ایمن کارها اقدام می نمائیم.
- با انجام برنامه ریزی ها و کنترل های لازم و اجرای طرح های بهینه سازی، صدمات، بیماری ها و خسارات مالی ناشی از انجام فعالیتها را به حداقل می رسانیم.
- عملکرد بهداشت حرفه ای و ایمنی را به صورت مستمر و دائمی بهبود خواهیم داد.
- هر کس مسئول ایمنی خود و دیگران است و لازم است این مسئولیت را دائماً یادآوری نماییم.
- هدف ما ایجاد محیطی ایمن و بهداشتی برای همه افراد (اعم از کارکنان، پیمانکاران و  مراجعه کنندگان) و همه فعالیتهاست و بهبود مستمر شرایط کار، دائماً پایش و فعالیتهای بهبود برنامه ریزی و نتایج آن اندازه گیری می گردد.
- لازم است قبل از انجام هر کار شرایط اجرای ایمن آن را مطابق استاندارد های کار فراهم نماییم، هدف نهایی جلوگیری از بروز هر گونه حادثه است.در شركت نفت دلوار افزار کیش اقدامات مرتبط با ايمني، مديريت ريسك، فعاليت‌هاي ایمنی مسؤوليت‌هاي اجتماعي و تلاش در جهت بهبود مستمر فرآيندهاي شركت و نهادينه‌كردن رويه‌هاي كاري استاندارد وكنترل ريسك هاي سلامتي در كار و راهنماي ارزيابي ريسك هاي سلامتي در صنايع نفت و گاز و مديريت استرس و خستگي در محيط كار در اولویت اول شرکت قرار دارد.