English

فنی،مهندسی ونیروی انسانی متخصص خدمات


شرکت دلوار افزار کیش با بهره مندی از توان تخصصی فنی و مهندسی قابل اعتنا در زمینه مهندسی و راهبری عملیات حفاری، زمین شناسی، تعمیر و تکمیل چاههای نفت و گاز، بهره برداری و فرآورش و با تکیه بر دانش فنی و تجارب ارزشمند پرسنل کلیدی و مجموعه کارشناسی خود که حاصل سالها فعالیت مستمر و مفید در میادین نفت و گاز سراسر کشور می باشد، آماده است نیروی انسانی متخصص و کارآمد و خدمات فنی و مهندسی مورد نیاز کارفرمایان محترم را در بخش زمین شناسی، صنعت حفاری، تعمیر و تکمیل چاههای نفت و گاز ، بهره برداری و فرآورش را در کمترین زمان ممکن فراهم سازد.
واحد های فعال شرکت DAKO جهت تامین نیروی متخصص و کارآمد در کمترین زمان ممکن به همراه ارایه خدمات فنی و مهندسی مرتبط   عبارتند از :
1-واحد زمین شناسی و پتروفیزیک
2-واحد راهبری عملیات حفاری دریایی
3-واحد عملیات و راهبری حفاری خشکی
4-واحد پشتیبانی و ابزار در گردش حفاری
5-مدیریت مهندسی حفاری
- بخش مهندسی برنامه ریزی حفاری، تعمیر، ترمیم چاه
- بخش مهندسی گل حفاری
- بخش مهندسی سیمان حفاری
6-واحد کنترل پروژه های حفاری
7-واحد مخازن هیدروکربوری
8-واحد پروژه های فرآورش
9- واحد HSEQ
10-واحد ازدیاد برداشت نفت