English

خدمات وابسته به عملیات حفاری و تکمیل چاه


شرکت نفت دلوار افزار کیش با برخورداری از نیروی انسانی متخصص و با دسترسی به دانش فنی روز و در اختیار داشتن تجهیزات مدرن، در پی جایگاهی پیشرو در صنعت بالا دستی نفت و گاز ایران میباشد، در راستای اهداف استراتژی شرکت (تامین کامل رضایت کارفرمایان)، این مجموعه به بررسی و تحلیل بازار و ارزیابی فرصت های بین المللی پرداخته و فعالیتهای خود را بمنظور حضور در بازار بین الملل ضمن همکاری با شرکت های توانمند در جهت ارائه خدمات حفاری و تأمین کالا آغاز نموده است. رسته وفعالیت اصلی ما در زمینه ارایه خدمات حفاری و چاه شامل موارد زیر میباشد و در این راستا این شرکت با تیم مدیریتی و اجرایی  که از با تجربه ترین  و تحصیل کرده ترین نیروهای صنعت نفت تشکیل گردیده  آماده ارایه خدمات زیر با همکاری شرکاء خارجی و داخلی خود میباشد:


-راندن لوله جداره و مغزی.

-سیمانکاری و اسید زنی.

-ارائه خدمات ایمنی چاه (H2S)

-خدمات Coil Tubing

-خدمات Wire line

-خدمات مانده یابی.

-ارایه کامل خدمات نمودارگیری.

-ارایه خدمات خدمات کامل و تامین نیروی متخصص تکمیل چاه.

-خدمات نمونه گیری گل حفاری.

-خدمات تست چاه های نفت.

-ارایه خدمات کامل و تامین نیروی متخصص  دکل های حفاری.

-ارائه خدمات یکپارچه حفاری.

-تامین مته های حفاری.

-تامین تجهیزات درون چاهی و سرچاهی.

-مدیریت و اجرای پروژه های حفاری در دریا و خشکی به صورت(مهندسی-تامین کالا)