English


مديريت ارتباط با مشتري CRM

مدیریت شکایت مشتریان بر اساس ISO 10002:2004

روانشناسي و مديريت رفتار با مشتري

بازاریابی و مدیریت بازار

توسعه مهارت های فروش حرفه ای

برنامه ريزي و مديريت تبليغات اثربخش

بازاریابی و تبلیغات الکترونیکی

تکنیک های تله مارکتینگ

مدیریت فروش

اصول، فنون و هنر مذاكره همراه با تست شخصيت شناسي مذاكره كننده

پايش و اندازه گيري رضايت مشتريان CSM بر اساس ISO 10004:2010

طرح تکریم ارباب رجوع

مديريت استراتژيك بازاريابي

ساخت نام تجاری Brand Management

روانشناسی فروش و ارتباط آن با هوش هیجانی

مهندسی فروش و فروش های حضوری

حقوق اسناد تجاری

حقوق قراردادها

ابعاد حقوقي پیمان

اصول مكاتبات بازرگاني بين الملل به زبان انگليسي

اصول اداره جلسات مذاكره با طرف هاي خارجي به زبان انگليسي

دوره آموزشی مهارتهای ارتباطی با ارباب رجوع

مدیریت تبلیغات و جایگاه آن در بازاریابی شرکت ها NEW

اصول بازاریابی حرفه ای در شرایط بحرانNEW